- / / -7.2--

- Li-Ion

-7.2--

  Li-Ion . .
 

"" - , .

 

  ( ), / , ( ). 

 

  , , .. . .

 

 

• ,

 

• - :
   - 35%
   - ,
   -
   -

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

• - 1 .

 

• - 1 .

 

• 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13   - 8 .

 

•  SL3,SL4,SL5,SL6,SL7,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,H2,H2.5,

H3,H3.5,H4,H5,H6,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,    - 29 .

 

• flat SL4,SL6,PH1,PH2,PH0,PH00  - 6 .

 

• 1.5, 3, 5   - 3 .

 

• - 1 .

 

• - 1 .

 

• - 1 .

-7.2--
Li-Ion
7.2
1500 *
3-5
160/320 /
.  (/) 10/5 ×
15+1
1/4'' (6 )
0,5
1,69